CFO Budućnosti – od računovođe do vizionara, partnera CEO poziciji

DSC_2280

Sa kojim izazovima se sreće CFO danas i kako treba da izgleda uloga CFO budućnosti sa osvrtom kakva je uloga bila pre samo 15ak godina u poslovnom svetu, bila je tema prvog ovogodišnjeg mesečnog sastanka Udruženja finansijskih direktora na kojem je u saradnji sa ESEM Biznis školom organizovana panel diskusija „CFO budućnosti“, u petak 3. februara 2023. godine u hotelu Crowne Plaza.

Vrlo dinamična diskusija sa zanimljivim uvidima iz različitih uglova gledanja vodila se između panelista:
prof. Salvatore Cantale profesora finansija IMD Business School, Lozana koji je bio i uvodničar i moderator diskusije, Luiggi Rizzo, Vice Chairman Morgan Stanley, London i vanrednog profesora na Columbia Business School, Mihailo Janković, CEO, MK grupa, Darko Lukić, Executive Vice President, Nelt i
Miroslav Virijević, CFO, Htech i član Udruženja. Na početku je prof. dr Ana Bovan, dekan ESEM Biznis
škole kratko predstavila školu i module I zahvalila se Udruženju na partnerstvu u organizaciji.

Neka od pitanja na koja su panelisti pokušali da daju svoj ugao gledanja bila su: kako da se finansijski direktori i njihove organizacije brže prilagode dolazećim promenama, kako se prilagoditi novim pravilima poslovanja ili razvoju novih poslovnih modela, koje veštine treba da ima CFO budućnosti.

Kao uvod u diskusiju profesor Cantale je dao zanimljiv istorijski pregled iz jednog istraživanja iz 2006. godine gde je na pitanje šta je uloga CFO u kompaniji, najčešća reč koju su ponudili anketirani u odgovorima bila „računovođa“, zatim „partner“ i „savetnik“. Takođe je predstavio i pet najznačajnijih izazova za CFO-ove u 2023. godini: ubrzana digitalna transformacija, inflacija i sigurnost lanca snabdevanja, održivost i rast, zahtevano prožimajuće iskustvo potrošača i izazov sa talentima.

CFO budućnosti treba da ima veoma važnu ulogu u kompaniji i mora da bude jako „blizu biznisa“, da razume procese, biznise, da razume poslovni model, potrošače tj klijente, jer ta funkcija ima zapravo sve informacije i alate da razume, meri i sagledava potencijalne efekte poslovnih ideja, da ukaže gde nedostaju ljudi i kojih profila, kako može da se unapredi lanac snabdevanja, kako digitalizaciju iskoristiti na najbolji način, kako pametno investirati. CFO funkcija je partner CEO-u i u tom partnerstvu je ključ uspeha i razvoja kompanije. Za to su važne tzv „mekane“ veštine odnosno emocionalna inteligencija, jako dobra komunikacija, asertivnost, upravljanje ljudima. CFO funkcija je takođe ključna za uspešnu implementaciju ESG modela. Ovo su samo neki od zaključaka diskusije uz osvrt da je svaki od izazova podjednako važan i povezan i da predstavlja ne samo izazov za CFO već za generalno poslovanje.

Scroll to Top