CFO i meke veštine

Bez obzira da li finansijski direktor ima ili ne ono što se, prema udžbeničkoj definiciji, naziva emocionalnom inteligencijom, očigledno je da se efikasne komunikacijske veštine, empatija i interesovanje za lični i profesionalni razvoj timova smatraju

Pročitaj više...

KPMG je ESG partner Udruženja

Potpisivanjem sporazuma o saradnji u oblasti ESG i održivog poslovanja, Udruženje finansijskih direktora obogaćeno je za još jednu ekspertizu kooperantske firme  KPMG d.o.o. Beograd ESG faktori sve više dobijaju na značaju jer kompanije širom sveta prepoznaju da održivo poslovanje

Pročitaj više...

CFO konferencija 2023: CFO sa svrhom

CFO Konferencija 2023: CFO sa svrhom CFO Konferencija 2023: CFO sa svrhom, u organizaciji Udruženja finansijskih direktora Srbije je upsešno održana u hotelu Fruške Terme 18. i 19. maja a tokom dvodnevnog programa preko 150

Pročitaj više...
Scroll to Top