CFO konferencija 2023: CFO sa svrhom

CFO Konferencija 2023: CFO sa svrhom CFO Konferencija 2023: CFO sa svrhom, u organizaciji Udruženja finansijskih direktora Srbije je upsešno održana u hotelu Fruške Terme 18. i 19. maja a tokom dvodnevnog programa preko 150

Pročitaj više...
Scroll to Top