Čak 88% finansijskih lidera veruje da je zaustavljeno da pokrene bilo kakvu inovaciju – šta nam ovi podaci govore?

UFDS 6.3

Nakon što su ekonomije izazvane pandemijom (u prevodu, sve ekonomije ikad!) dovele mnoge finansijske rukovodioce u poziciju da urade sve što je neophodno kako bi omogućile njihovoj kompaniji da opstane, mnoge su počele da se šire izvan svojih tradicionalnih finansijskih zadataka i ka zadacima koji su više usmereni na liderstvo. Kroz ovu tranziciju, mnogi finansijski direktori osećaju da su potcenjeni iz perspektive liderstva.

Prema novim podacima u izveštaju o budućim finansijskim trendovima kompanije Microsoft Dinamic 365 za 2023. godinu, koji je anketirao 500 finansijskih lidera sa punim radnim vremenom u SAD, skoro devet od 10 (88%) ispitanika reklo je da oseća izazov što se finansijski tim sputava da veću ulogu u pokretanju inovacija za kompaniju.

Finansijski direktori se naširoko smatraju skepticima kompanije, što im je omogućilo da budu glas razuma među liderskim pozicijama, posebno u organizacijama koje imaju mnogo ideja ili planova za brzi rast. Balansiranje brzine poslovanja, rasta, smanjenja troškova i ugradnje tehnologije je napor koji ulažu najproaktivniji finansijski lideri, prema anketarima.

Ne zazirući od dužnosti držanja i ideja i njihovog realizma pod kontrolom, finansijski lideri takođe žele da preuzmu više praktičnog pristupa u koracima ka inovacijama. Više od tri četvrtine (79%) finansijskih lidera veruje da bi „veliki prioritet“ za njih trebalo da bude posedovanje inovacija u poslovnom modelu i osnaživanje transformacije u celoj organizaciji da bi zadovoljili buduće potrebe.

Ova želja da budu aktivni u procesu inovacija može proizaći iz stalnih poziva da se inovacije inkorporiraju u različite elemente njihovog poslovanja, uključujući odgovornost prema akcionarima (52%), potrebe kupaca (50%) i odgovornost prema društvu (48%).

Slično koliko se finansijski direktori osećaju izostavljenim iz procesa donošenja odluka, i sami finansijski timovi imaju problema sa osećanjem da daju značajan doprinos u većem obimu. Osamdeset procenata finansijskih lidera je reklo da su i oni i njihovi timovi „izazov više nego ikada“ da dodaju vrednost mimo svojih tradicionalnih svakodnevnih obaveza.

Prema podacima, način da finansijski direktori obezbede vrednost je korišćenjem najboljih dostupnih tehnologija za automatizaciju gde god je to moguće. Nalazi otkrivaju da više od osam od 10 (82%) finansijskih lidera smatra da su i strategija i inovacije kroz tehnologije veštačke inteligencije veoma važne za pomoć u razvoju uloge njihovog tima da podrže strateške ciljeve organizacije.

Uprkos tome što su svesni sposobnosti tehnologije da stvara vrednost van tradicionalnih transakcionih funkcija, 88% finansijskih lidera je reklo anketarima da trenutno osećaju izazov, u smislu da nemaju alate za automatizaciju koji su im potrebni za automatizaciju zadataka koji se ponavljaju kao što su fakturisanje i obračun plata.

Bez ovog dobrog razumevanja automatizacije, finansijski direktori možda neće moći da oslobode svoje vreme za inovativniji rad. Anketari nazivaju povećanu želju za inovacijama na prvom mestu „nepogrešivim znakom potrebe za promenom kulture“.

Scroll to Top