Budžetiranje i planiranje: Minut uložen u planiranje uštedi desetostruko više vremena u realizaciji

BEL_5076

Kako planirati u savremenim ERP sistemima? Kako efikasno konvertovati strane valute u finansijskim izveštajima? Kako efikasno pripremiti finansijske izveštaje u Multi-GAAP okruženjima? Kako efikasno pripremiti Step-Down alokaciju troškova u nekoliko koraka? Kako efikasno kreirati Rolling Forecast? Kako efikasno pripremiti What If analizu?

Ovo su samo neka od pitanja o kojima se diskutovalo na vrlo zanimljivoj panel diskusiji za članove Udruženja finansijskih direktora na kojoj su učestvovali Tamara Radivojević, B4B Srbija (SAP implementator), Daniel Potočnik, CRMT Slovenija (Tagetik implementator) i Nenad Ratkov, preduzetnik a kroz diskusiju ih je vodio Slobodan Žepinić, član UFDS u ulozi moderatora.

ERP sistemi su izvor informacija za sam proces budžetiranja i planiranja. Praksa je pokazala da je jako bitno postaviti finansijski i controlling modul u startu kako treba, ali da sama nadogradnja treba da dođe kasnije pošto klijent stekne već nekog iskustva u smislu planiranja i budžetiranja u samom SAP-u, kako bi maksimalno iskoristili ono što sami softveri mogu da iznesu. Preporuka je da se prvo ustali ERP sistem a potom da se uradi i implementacija softvera za planiranje, rekla je Tamara Radivojević. 

Našoj kompaniji, se uglavnom javljaju klijenti koji su na neki način “prerasli” exel a Tagetik je ERP sistem koji na neki način podržava proces planiranja, rekao je Daniel Potočnik. Kod implementacije se u praksi dobro pokazalo povezivanje finansijskih sa operativnim podacima jer tako dobijamo jedan dobar model na osnovu koga se može napraviti “what if” analize tj. dobijamo odličan alat sa kojim se može  napraviti dosta scenarija i različitih varijanti budžeta (pesimistični, optimistični budžet) i time predviđati kako će klijent reagovati na promene koje će se desiti na tržištu.

Od izuzetnog značaja se pokazalo da su ljudi iz kontrolinga bitni za svaki proces i vrlo često se dešavalo da oni diktiraju proces u smislu šta će se unositi na samom izvoru podataka kako bi se sve to na kraju slilo u kontroling i kako bi se moglo raditi izveštavanje i samo planiranje.

Minut uložen u planiranje uštedi desetostruko više vremena u realizaciji, preporuka je Nenada Ratkova.

Zajednički zaključak panela se može sažeti u kinesku poslovicu: “Najbolje vreme da zasadite drvo je bilo pre 20 godina, drugo najbolje vreme je sada”.

Postoje različiti program za planiranje i izbor treba da uradi svako prema sebi ali ono što je svakako preporuka panela je da to uradite to što pre jer ćete biti funkcionalniji, samim tim efikasniji a sa druge strane će vaši zaposleni i vaša kompanija biti efektivniji.

Scroll to Top