Bitni koraci koje bi trebalo da preduzmete da unapredite rad vašeg finansijskog tima

UFDS 16.1

Kako počinjemo novu godinu, prilično je iznenađujuća nepredvidljivost koja se i dalje javlja u nedeljnim razgovorima sa finansijskim liderima. Konkretno, mnogi od njih izražavaju hitnost da razviju veštine svojih timova na načine koji maksimiziraju njihovu sposobnost da budu agilni I da se prilagođavaju.

S obzirom na ostavke i otpuštanja, finansijski direktori su shvatili, sada više nego ikada, da njihov uspeh leži u potencijalu njihove trenutne radne snage. Potrebno im je više (i novijih) veština, ali imaju manje zaposlenih koji bi im mogli pružiti.

Sticanje ovih novih tehnoloških veština zahteva dokvalifikaciju i prekvalifikaciju, ali dokvalifikacija internog odeljenja ume biti dosta nezgodna. To se mora učiniti promišljeno i postpeno. Evo par saveta koji će vam pomoći da se snađete u ovom zahtevnom, ali sasvim izvodljivom izazovu.

Identifikujte sve falinke u veštinama i napravite plan

U nastojanju da optimizuju troškove, finansijski lideri i menadžeri često prave grešku pokušavajući da sve obuče za sve, umesto da osmisle jasnu strategiju za koje tehnološke veštine su potrebne kompaniji ili zašto. Vaš prvi korak je da revidirate veštine. Odredite koje nedostatke u veštinama ima vaša radna snaga, a zatim utvrdite koje treba premostiti kroz obuku, a koje treba rešiti zapošljavanjem (interno ili eksterno).

Za praznine u veštinama koje se mogu zatvoriti kroz obuku, fokusirajte se na kreiranje plana i programa specifičnog za svaku ulogu u okviru odeljenja. Na primer, obuka vašeg finansijskog tima kako da koristi samouslužnu prediktivnu analitiku može da obezbedi bolji povrat ulaganja u FP&A u odnosu na računovodstvo. Iako generalno gledano, postoji korist od usavršavanja celog tima, računovodstveni tim će bolje potrošiti svoje vreme na korišćenje automatizacije analitike za proces usaglašavanja glavne knjige.

Razmotrite različite strategije učenja

Finansijski direktori najuspešniji u otklanjanju jaza u kompetencijama ne oslanjaju se samo na tradicionalnu obuku u amfiteatruj. Koriste nekoliko taktika da poboljšaju rezultate učenja svojih zaposlenih. Evo tri korisne tehnike učenja.

Namensko učenje. Zaposleni imaju tendenciju da brzo izgube interesovanje ako obuka nema mnogo veze sa njihovom trenutnom ulogom ili napredovanjem u karijeri. Najuspešnije usavršavanje će proizaći iz spajanja veština koje zaposleni žele da nauče sa veštinama koje treba da nauče. Komunicirajte kako rezultati učenja imaju koristi od svakodnevnog rada vaših zaposlenih i njihove ukupne karijere. Na primer, neki zaposleni su možda navikli da rade stvari na određeni način godinama, recimo da provode sate u tabeli obavljajući ručne analitičke poslove. Savremeni softver može da automatizuje svaki korak u procesu analize podataka, eliminišući sate zamornog, ponavljajućeg rada. Ako možete jasno pokazati zaposlenima kako im ova automatizacija pomaže, to će ih podstaći da rastu.

Recipročno međusobno učenje. Dajte zaposlenima uputstva o davanju i prihvatanju povratnih informacija, jer ljudi brže uče kada imaju pomoć svojih kolega. Ubrzajte rezultate učenja ohrabrujući zaposlene da traže povratne informacije i maksimizirajte mogućnosti učenja podsticanjem „podataka“ i „prikaži i ispričaj“. Prihvatite i uspostavite centar izvrsnosti gde možete da razvijete i primenite najbolje prakse u celoj kompaniji.

Refleksivno učenje. Zaposleni često imaju ograničeno vreme između projekata da razmisle o naučenim stvarima, što može smanjiti zadržavanje znanja ili razumevanje, posebno ako su lekcije modularne ili zasnovane jedna na drugoj. Uverite se da su retrospektive projekta uključene u proces učenja kako biste pomogli zaposlenima da bolje razumeju šta su naučili i zašto je to važno.

Usvojite agilan pristup

Tehničke veštine danas imaju polu-život od dve do tri godine – što znači da su veštine upola manje vredne nakon tri godine od ažuriranja softvera i promene najboljih praksi. Mnogi finansijski lideri smatraju da je najbolji način da se premosti jaz u veštinama predviđanje budućih veština i obezbeđivanje dovoljno prostora da pomogne zaposlenima da ih razviju. Ali ako veština izgubi 50% svoje vrednosti za tri godine, i ta obuka će izgubiti veliki deo svoje vrednosti. Umesto toga, dajte prioritet veštinama koje imaju najveći uticaj na vaš rad danas. Zatim zakažite vreme tokom cele godine da procenite nove veštine i vidite da li treba da promenite svoj nastavni plan i program. Bilo bi mudro identifikovati člana finansijskog tima koji ima sposobnost za inovacije i učenje.

Baštinite kulturu inovacija

Obezbedite okruženje niskog rizika za negovanje tehnoloških veština i podsticanje eksperimentisanja. Ovo je posebno korisno za stvari poput analize podataka. Finansijski lideri mogu da iskoriste okvir oko uticaja na poslovanje u odnosu na složenost tehnologije kako bi procenili rizik od digitalnih inicijativa. U ovom bezbednom okruženju, zaposleni su slobodni da rade sami ili sa prodavcem na planiranju novih kurseva, poboljšanju procesa ili kvaliteta podataka ili stvaranju drugih povećanja efikasnosti.

Scroll to Top