CFO i meke veštine

Bez obzira da li finansijski direktor ima ili ne ono što se, prema udžbeničkoj definiciji, naziva emocionalnom inteligencijom, očigledno je da se efikasne komunikacijske veštine, empatija i interesovanje za lični i profesionalni razvoj timova smatraju

Pročitaj više...
Scroll to Top