66% lidera iz sfere finansijskih usluga u SAD bi dalo otkaz ukoliko bi se opet radilo stalno iz kancelarije – i još neki podaci

UFDS 15.8

Savremeno radno okruženje je, po svemu sudeći, I dalje otvorena knjiga za tumačenje, implementaciju i strategiju. Između potpune autonomije, fleksibilnog rasporeda u smislu određenih ograničenja ili petodnevne posvećenosti centralizovanom radnom prostoru, ovi različiti pristupi dovode do viših stopa fluktuacije širom sveta. Neke od najvećih kompanija — Amazon, Starbucks, pa čak i Zoom — već su ustanovile obavezu za povratak na kancelariju (RTO) za korporativne zaposlene.

Za finansijske direktore, čini se da su neki već u velikim dilemama. Ako odbor ili izvršni direktor favorizuju povratak u kancelariju, a rukovodilac finansija zna da ovo nije najbolji potez za njih ili zaposlene, šta da rade?

Prema nedavnom istraživanju Workplace Intelligence (Deloitte Insight) o angažovanju zaposlenih, većina finansijskih direktora i njihovih kolega rukovodilaca u organizacijama za finansijske usluge spremno je da napusti radno mesto ako budu primorani da se vrate u kancelariju sa punim radnim vremenom. Od skoro 700 rukovodilaca sa punim radnim vremenom sa hibridnim rasporedom rada, dve trećine (66%) je reklo da bi napustilo svoju trenutnu poziciju ako bi bili primorani da se vrate u kancelariju na puno radno vreme. Istraživanje je ciljalo na sledeće industrije finansijskih usluga: bankarstvo i tržišta kapitala, osiguranje, upravljanje investicijama i komercijalne nekretnine.

Organizacije koje se čvrsto drže nagle tranzicije na puno radno vreme iz kancelarije bi se mogle suočiti sa više posledica od gubitka talenta. Prema istraživanju, ove kompanije bi mogle da se suoče sa „dvostrukom pretnjom“ kada su u pitanju radna mesta, jer bi odlasci mogli da se spuste na niže nivoe, i da ove kompanije dovedu u konkurentski nepovoljniji položaj za jednake talente koji bi zamenili odlaske.

Međutim, nije slučaj da zaposleni žele da rade od kuće i samo kod kuće. Istraživanje takođe pokazuje da većina zaposlenih želi neku vrstu hibridnog rasporeda. Četvrtina (25%) zaposlenih izjavila je da je njihovo idealno radno okruženje hibridni raspored od 1 do 2 dana u nedelji. Skoro petina (18%) želela je između 3 i 4 dana u nedelji.

Čak i ako je cilj da se vrate u kancelariju, CFO-ovima bi verovatno bilo najbolje da uvedu hibridni raspored na neko vreme pre nego što eliminišu remote opcije, prema podacima. To neće imati koristi samo za kompanije sa stanovišta produktivnosti i osećanja zaposlenih, već će im takođe “kupiti” neko vreme sa menadžerima i zaposlenima koji su sada isključivo spremni da rade hibridno.

Kada rade po hibridnom rasporedu, zaposleni mogu da shvate pojavljivanje u kancelariji kao priliku da pokažu svoju vrednost i potencijal menadžmentu.

Skoro dve trećine (65%) poslovnih lidera kaže da je veća verovatnoća da će oni koji rade u kancelariji postati izvršni direktori, a 63% takođe kaže da veruje da će zaposleni u kancelariji imati veće šanse da budu unapređeni. Više od polovine (55%) reklo je da ovi pojedinci takođe imaju veću moć donošenja odluka, a skoro jednak broj (52%) je rekao da veruje da su zaposleni koji rade iz kancelarije plaćeni više.

Kako su ljudi po prvi put počeli da rade od kuće, lični životi su se umnogome preplitali sa poslom. Deca koja se pojavljuju na Zoom pozivima, kućni ljubimci na timskim sastancima, čak i kombinacija odela i jakne i šorca na video intervjuima za posao uneli su ljudski element na radno mesto kakav mnoge organizacije nikada nisu iskusile. I to je dovelo do toga da većina zaposlenih ima neku vrstu poboljšanja u svom ličnom životu.

Scroll to Top